Welkom preventiewerkers

Aandacht voor gezond, veilig en plezierig werken!
Welkom preventiewerkers en arbo- specialisten.
Als preventiemedewerker heb je de uitdaging om, samen met anderen, te zorgen voor een werkomgeving waar ook werkelijk veilig, gezond en prettig gewerkt kan worden! De arbowet verplicht organisaties om risico’s te signaleren en te voorkomen, en terècht. Nog beter zou het zijn m.i. als organisaties zich bewust zijn van wat ze écht willen betekenen voor hun medewerkers. Een veilige werkomgeving dat zou toch vanzelfsprekend horen te zijn!

De preventiemedewerker draagt bij aan bewustwording en gedragsverandering.
Een preventiemedewerker draagt bij aan een omgeving waar collega’s gezond, veilig en plezierig kunnen werken.
Naast een technische en organisatorische aanpak draagt een preventiemedewerker bij aan bewustwording, zelfinzicht, zelfmanagement en aanpassingsvermogen.
Preventie betekent o.i. dat iedere medewerker de verantwoordelijkheid neemt voor de eigen fysieke, emotionele, mentale veerkracht en balans.

Wat de preventiemedewerker gaat doen hangt af van de risico’s en de arbo-doelstellingen.
De arbowet verplicht werkgevers om zich bij het voeren van zijn arbobeleid te laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers.
Zorg voor voldoende deskundigheid en creëer draagvlak! Aan die deskundigheid dragen wij graag bij met “de opleiding preventiemedewerker vanuit gezond verstand”.

Preventiemedewerkers opleiden? Natuurlijk met gezond verstand.
Het is gewoon slim om te zorgen voor voldoende deskundigheid in de organisatie, dus kijk pragmatisch naar wat er echt nodig is aan opleiding. Als organisatie heb je zelf een visie op gezond, veilig en plezierig werken.

Taken van een preventiemedewerker zijn : organiseren, coachen, trainen, adviseren, motiveren en inspireren!

  • Samen met externe deskundigen zorgt een preventiemedewerker voor het verrichten of organiseren van de RI&E.
  • Samen met leidinggevenden, OR en directie ontwikkel je visie op arbo en richt je het arbobeleid zo in dat het écht werkt.
  • Ook voorlichting en het geven van instructie en trainingen kan een rol zijn voor de preventiemedewerker.
  • En natuurlijk draagt een preventiemedewerker bij aan bewustwording, zelfinzicht, zelfmanagement en verantwoordelijkheid.

Opleidingen van De PreventieCoach.
Wij leren je arbo organiseren, coachen, trainen, adviseren, motiveren en inspireren!
We delen graag ons enthousiasme voor het onderwerp preventie, arbo en eigenaarschap voor gezond en veilig werken! In 2013 hebben we de app PreventieCoach Arbo op de wereld gezet. Een gratis app vol goede en betrouwbare informatie, kennis en instrumenten. Een app die van elke medewerker een preventiemedewerker maakt.